Het kabinet heeft de nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie 2022-2028 gepresenteerd. Bij de strategie hoort ook een actieplan met concrete acties om Nederland digitaal veiliger te maken. 
Lees hier verder.