Het lijkt wel een tendens om archieven te combineren, samen te voegen danwel te laten fuseren met bibliotheken en andere cultuurachtige instellingen tot een z.g. Erfgoedcentrum. Echt gelukkig zijn we daar als genealogen niet mee. Als redactie zijn we uiteraard geabonneerd op hun respectievelijke digitale nieuwsbrieven. Maar daarin zien we genealogisch nieuws ondergesneeuwd of erger in het geheel niet meer aanwezig. Met name nieuws over genealogische bronnen zijn daarbij van belang, ook de aankondiging dat bepaalde zaken aan WieWasWie zijn toegevoegd. Wij roepen de archieven op hun belangrijkste doelgroep niet in de kou te laten staan.