"Vanwege privacy maken we in principe alleen gegevens openbaar van overleden personen. Voor onze indexen hanteren we daarvoor al sinds jaar en dag de zogenaamde honderd jaar regel: honderd jaar na de geboorte van een persoon maken we een record openbaar. Als mensen al eerder bij ons komen met een bewijs van overlijden, maken we records vóór die tijd al openbaar. Toch weten we zeker dat we nog vele records niet tonen, terwijl de personen waar die records over gaan wel zijn overleden", aldus het Stadarchief Amsterdam. Maar toch zit er een verschil tussen de indexen van Amsterdam en die van het CBG / WieWasWie.
Lees hier verder.