Naam: Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
Uitgave: De Nederlandse Leeuw
Adres: Postbus 85630, 2508 CH  Den Haag
Telefoon: 06-10 88 17 59
Website: www.knggw.nl
E-mail: secretaris@knggw.nl